Schuifpui onderdelen

Wanneer u een schuifpui wenst aan te kopen en u bijvoorbeeld een goed beeld wenst te krijgen van de exacte kostprijs is het steeds belangrijk om rekening te houden met de verschillende onderdelen waaruit de schuifpui bestaat. Het betreft hier het zogenaamde frame dat kan bestaan uit bijvoorbeeld hout, kunststof of aluminium, maar er dient bijvoorbeeld ook rekening te worden gehouden met het aanwezige glas. Kiest u namelijk voor enkel glas, dubbel glas of hoogrendementsglas? Let wel, uw keuze op dit vlak zal mee bepalend zijn voor het kostenplaatje van uw schuifpui.

Afhankelijk van het type schuifpui

De onderdelen waar een schuifpui over dient te beschikken kan sterk afhankelijk zijn van het type materiaal waar gebruik van werd gemaakt. Neem nu bijvoorbeeld een schuifpui van hout. Bij dit type weten we dat er verplicht een borstwering moet worden voorzien. Het betreft hier een onderpaneel die er voor moet zorgen dat de stabiliteit van de schuifpui wordt gewaarborgd. Daarnaast is dit eveneens noodzakelijk om kromtrekken tegen te gaan. In ieder geval, wanneer u heeft gekozen voor een bepaald type schuifpui is het altijd interessant om met uw leverancier te bespreken welke onderdelen hiervoor al dan niet noodzakelijk zijn.

Verschillende soorten sloten

Wanneer u een keuze heeft gemaakt van het type schuifpui waar u gebruik van wenst te maken is het ook belangrijk om te kijken naar de veiligheid. Veel mensen vinden het tegenwoordig zeer belangrijk om hun eigendom zo optimaal mogelijk te beschermen tegen indringers. Niet iedere schuifpui is standaard echter even inbraakveilig. Neem nu bijvoorbeeld een schuifpui van hout of meranti. In een dergelijk geval is het aan te raden om samen met het bedrijf dat de schuifpui komt plaatsen te bespreken welke eventuele extra maatregelen er getroffen kunnen worden ter beveiliging van de schuifpui. Het laten plaatsen van speciale, extra veilige sloten kan wat dat betreft reeds een aanzienlijke meerwaarde realiseren.